top of page
HOME
Visió de futur
A GRUP REFESA disposem d'instal·lacions de dues plantes de descontaminació de vehicles d'última generació que permeten extreure tots els fluids i residus perillosos abans de premsar el vehicle i transportar-lo fins al seu destí final, on es dona un nou ús a la ferralla i s'elimina de forma segura els subproductes perillosos que no poden tenir una segona vida útil.

RECOLLIDA I DESBALLESTAMENT DE VEHICLES FORA D'ÚS 

A GRUP REFESA disposem d'instal·lacions de dues plantes de descontaminació de vehicles d'última generació que permeten extreure tots els fluids i residus perillosos abans de premsar el vehicle i transportar-lo fins al seu destí final, on es dona un nou ús a la ferralla i s'elimina de forma segura els subproductes perillosos que no poden tenir una segona vida útil.

Disposem de l’autorització de tractament de residus de Vehicles al Final de la seva vida Útil (VFU) i podem emetre el corresponent certificat de desballestament necessari per a realitzar la baixa definitiva al servei de Tràmits del Govern d’Andorra.

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

SERVEI DE GRUA

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

EMMAGATZEMATGE DE VEHICLES

DESCONTAMINATS

IMG_9407_edited.jpg

RECEPCIÓ  DE VFU

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

PREMSATGE

LSR disposa d'instal·lacions de dues plantes de descontaminació de vehicles d'última gener

DESCONTAMINACIÓ

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

EMMAGATZEMATGE

DE RESIDUS

CONTACTE
Grup Refesa és un gestor de residus d'Andorra que ofereix un ampli ventall de serveis relacionats amb el món del reciclatge. Com recollida i transport de residus valoritzables, desballestament de vehicles, transport de productes perillosos, gestió d'aparells elèctrics i electrònics, recanvis d'ocasió, ferralla, amiant... L'empresa andorrana treballa amb tot tipus de materials de rebuig i els dona una segona vida útil, contribuint així a l'economia circular del planeta i cuidant el medi ambient.
bottom of page