top of page
HOME
 Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús. Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Visió de futur

Com a centre de triatge de residus de la construcció, i amb l’afany d’afrontar el repte de millorar la qualitat de vida de les ciutats sense perjudicar el medi ambient o minimitzant-ne l’impacte, ELS NOSTRES OBJECTIUS SÓN:

• Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús.

• Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

 

Estem inscrits al RERA (Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant) i disposem de l'autorització per a fer el transport, l'emmagatzematge i l'exportació de residus que contenen fibres d'amiant. Comptem amb el material i l'equip humà especialitzat i amb les formacions oficials obligatòries per a donar les màximes garanties de seguretat al client.

 

Per a complimentar aquesta oferta disposem del servei de lloguer de sacs 'Big Bag' i contenidors de runa de diferents mides i cubicatges per a una òptima gestió i recollida del residu. 

 Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús. Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

RESIDUS

CONSTRUCCIÓ

Servei de lloguer de sacs 'Big Bag' i contenidors de runa de diferents mides i cubicatges

LLOGUER CONTAINERS I BIG BAG'S

 Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús. Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

AMIANT

 Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús. Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

PLÀSTIC I VOLUMINÓS

 Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús. Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

FUSTA I VIDRE

 Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús. Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

MÀQUINA AMB TISORES

CONTACTE
bottom of page