top of page
HOME
 Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús. Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Visió de futur

Com a centre de triatge de residus de la construcció, i amb l’afany d’afrontar el repte de millorar la qualitat de vida de les ciutats sense perjudicar el medi ambient o minimitzant-ne l’impacte, ELS NOSTRES OBJECTIUS SÓN:

• Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús.

• Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

 

Estem inscrits al RERA (Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant) i disposem de l'autorització per a fer el transport, l'emmagatzematge i l'exportació de residus que contenen fibres d'amiant. Comptem amb el material i l'equip humà especialitzat i amb les formacions oficials obligatòries per a donar les màximes garanties de seguretat al client.

 

Per a complimentar aquesta oferta disposem del servei de lloguer de sacs 'Big Bag' i contenidors de runa de diferents mides i cubicatges per a una òptima gestió i recollida del residu. 

 Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús. Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

RESIDUS

CONSTRUCCIÓ

Servei de lloguer de sacs 'Big Bag' i contenidors de runa de diferents mides i cubicatges

LLOGUER CONTAINERS I BIG BAG'S

 Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús. Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

AMIANT

 Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús. Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

PLÀSTIC I VOLUMINÓS

 Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús. Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

FUSTA I VIDRE

 Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder donar-li un nou ús. Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

MÀQUINA AMB TISORES

CONTACTE
Grup Refesa és un gestor de residus d'Andorra que ofereix un ampli ventall de serveis relacionats amb el món del reciclatge. Com recollida i transport de residus valoritzables, desballestament de vehicles, transport de productes perillosos, gestió d'aparells elèctrics i electrònics, recanvis d'ocasió, ferralla, amiant... L'empresa andorrana treballa amb tot tipus de materials de rebuig i els dona una segona vida útil, contribuint així a l'economia circular del planeta i cuidant el medi ambient.
  • Gris Icono de Instagram
  • Gris Facebook Icono

© Grup Refesa by  - 

bottom of page