top of page
Façana de Logística i Serveis del Reciclatge (LSR), empresa de grup refesa, el gestor de residus pioner a Andorra.
desballestament vehicles per el set posterior reciclatge andorra
logo logistica i serveis del reciclatge andorra

LSR va ser creada el mes de desembre de l’any 2010. Les instal·lacions gaudeixen d'una privilegiada situació logística i compten amb una superfície de 2.200 m2 destinats al món del reciclatge. Es tracta d'una empresa jove i socialment responsable que basa les seves operacions en tres pilars fonamentals: econòmic, social i ambiental.

MISSIÓ

Donar un servei de reciclatge de qualitat dissenyat a mida de cada un dels nostres clients tot donant compliment a les normatives mediambientals vigents, ajudant a cuidar el medi ambient.

VISIÓ

LSR vol esdevenir una empresa de referència al principat en el sector del reciclatge.

VALORS

Treball en equip, qualitat de servei, conservació del medi ambient, creativitat i innovació. 

SERVEIS

Davant de l'evolució del mercat i de l'aparició de noves tecnologies, GRUP REFESA ha anat integrant nous serveis fins a arribar a cobrir tot el ventall de residus que trobem avui en dia. Dins de la seva oferta trobem: el reciclatge de residus valoritzables i no valoritzables, la descontaminació de Vehicles Fora d'Ús (VFU) i posterior desballestament, la compravenda de maquinària i recanvis d'ocasió, la gestió de residus de tallers mecànics, la destrucció de suports de dades i documents, la gestió de residus de la construcció i el transport i recollida de residus, incloent-hi els residus perillosos, entre ells l'amiant. A més, l'entitat ofereix un servei de lloguer de contenidors i sacs per a la construcció, buidatge i desmantellament de locals, venda de recanvis d'ocasió i compravenda de maquinària d'ocasió.

Tanmateix, des del grup apostem de manera molt significativa pel Reciclatge d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE). Actualment, som l'única empresa del país autoritzada a realitzar el tractament d'aquests tipus de residus a Andorra. Se n'encarrega del seu desmuntatge i n'efectuem la descontaminació adient perquè els diferents components puguin ser reutilitzats, contribuint així a l'economia circular donant-los una nova vida.

Autoritzacions gestors de residus

Transport
Emmagatzematge

Tractament

Manipulació Amiant
LSR Logística i Serveis del Reciclatge SLU

Urb. Prat de la Jaia Nau 7,
AD600 Sant Julià de Lòria

Tel. +376 844 133

L'horari d'atenció al client és:

de 8h a 13h i de 15h a 18h de dilluns a divendres.

bottom of page