top of page
HOME
Visió de futur
A GRUP REFESA disposem d'instal·lacions de dues plantes de descontaminació de vehicles d'última generació que permeten extreure tots els fluids i residus perillosos abans de premsar el vehicle i transportar-lo fins al seu destí final, on es dona un nou ús a la ferralla i s'elimina de forma segura els subproductes perillosos que no poden tenir una segona vida útil.

COLLECTE ET ÉLIMINATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE

Dans le groupe GRUP REFESA, nous disposons de deux sites de décontamination de véhicules de dernière génération qui permettent d' extraire tous les fluides et déchets dangereux avant de presser le véhicule et de le transporter jusqu'à sa destination finale, où la ferraille est réutilisée et les sous-produits dangereux qui ne peuvent pas avoir de seconde vie sont éliminés en toute sécurité.

Nous avons l' autorisation de traitement des déchets des véhicules en fin de vie (VFU) et nous pouvons émettre le certificat de démolition nécessaire pour effectuer leur radiation définitive au service de procédures du gouvernement d'Andorre. 

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

SERVICE DE GRUE

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

STOCKAGE DES  VÉHICULES

DÉCONTAMINÉS

IMG_9407_edited.jpg

RÉCEPTION VFU

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

PRESSAGE

LSR disposa d'instal·lacions de dues plantes de descontaminació de vehicles d'última gener

DÉCONTAMINATION

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

STOCKAGE DES DÉCHETS

CONTACTE
Grup Refesa és un gestor de residus d'Andorra que ofereix un ampli ventall de serveis relacionats amb el món del reciclatge. Com recollida i transport de residus valoritzables, desballestament de vehicles, transport de productes perillosos, gestió d'aparells elèctrics i electrònics, recanvis d'ocasió, ferralla, amiant... L'empresa andorrana treballa amb tot tipus de materials de rebuig i els dona una segona vida útil, contribuint així a l'economia circular del planeta i cuidant el medi ambient.
bottom of page