top of page
HOME
Visió de futur
A GRUP REFESA disposem d'instal·lacions de dues plantes de descontaminació de vehicles d'última generació que permeten extreure tots els fluids i residus perillosos abans de premsar el vehicle i transportar-lo fins al seu destí final, on es dona un nou ús a la ferralla i s'elimina de forma segura els subproductes perillosos que no poden tenir una segona vida útil.

RECOGIDA Y DESGUACE DE VEHÍCULOS FUERA DE USO

En GRUPO REFESA disponemos de instalaciones de dos plantas de descontaminación de vehículos de última generación que permiten extraer todos los fluidos y residuos peligrosos antes de prensar el vehículo y transportarlo hasta su destino final, donde se da un nuevo uso a la chatarra y se elimina de forma segura los subproductos peligrosos que no pueden tener una segunda vida útil.

 

Disponemos de la autorización de tratamiento de residuos de Vehículos al Final de su vida Útil (VFU) y podemos emitir el correspondiente certificado de desguace necesario para realizar la baja definitiva en el servicio de Trámites del Gobierno de Andorra.

 

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

SERVICIO DE GRÚA

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS

DESCONTAMINADOS

IMG_9407_edited.jpg

RECEPCIÓN DE VFU

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

PRENSADO

LSR disposa d'instal·lacions de dues plantes de descontaminació de vehicles d'última gener

DESCONTAMINACIÓN

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

ALMACENAMIENTO

DE RESIDUOS

CONTACTE
Grup Refesa és un gestor de residus d'Andorra que ofereix un ampli ventall de serveis relacionats amb el món del reciclatge. Com recollida i transport de residus valoritzables, desballestament de vehicles, transport de productes perillosos, gestió d'aparells elèctrics i electrònics, recanvis d'ocasió, ferralla, amiant... L'empresa andorrana treballa amb tot tipus de materials de rebuig i els dona una segona vida útil, contribuint així a l'economia circular del planeta i cuidant el medi ambient.
bottom of page