top of page
HOME
Visió de futur
A GRUP REFESA disposem d'instal·lacions de dues plantes de descontaminació de vehicles d'última generació que permeten extreure tots els fluids i residus perillosos abans de premsar el vehicle i transportar-lo fins al seu destí final, on es dona un nou ús a la ferralla i s'elimina de forma segura els subproductes perillosos que no poden tenir una segona vida útil.

COLLECTION AND SCRAPPING OF VEHICLES OUT OF USE

At GRUP REFESA we two floors for decontaminate latest generation vehicles that allows to extract fluids and dangerous waste before pressing the vehicle and transporting it to its final destination, where scrap is reused and dangerous products that cannot have a second life are safely disposed of.

 

We have the authorization for the treatment of vehicle waste at the end of its useful life (VFU) and we can issue the corresponding scrapping certificate necessary to make the final discharge from the Procedures Service of the Government of Andorra.

 

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

CRANE SERVICE

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

VEHICLE STORAGE

DECONTAMINATED

IMG_9407_edited.jpg

VFU RECEPTION

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

PRESSING

LSR disposa d'instal·lacions de dues plantes de descontaminació de vehicles d'última gener

DECONTAMINATION

vehicles, vehiculos, transport i gestió de vehicles fora d'ús, vfu, reciclatge cotxes, reciclaje vehiculos, desballestament, desballestament andorra

STORAGE

OF WASTE

CONTACTE
Grup Refesa és un gestor de residus d'Andorra que ofereix un ampli ventall de serveis relacionats amb el món del reciclatge. Com recollida i transport de residus valoritzables, desballestament de vehicles, transport de productes perillosos, gestió d'aparells elèctrics i electrònics, recanvis d'ocasió, ferralla, amiant... L'empresa andorrana treballa amb tot tipus de materials de rebuig i els dona una segona vida útil, contribuint així a l'economia circular del planeta i cuidant el medi ambient.
bottom of page