top of page

Dipòsit GRG 1000 lt. NOU

Dipòsit o contenidor de 1.000 litres fabricat en polietilè d'alta densitat i alt pes molecular (PEAD-APM), amb estabilitzant UV. Gàbia de perfil quadrat d'acer galvanizat construït per electrosoldadura automàtica. Vàlvula de 2' fabricada en polietilè d'alta densitat (PEAD) per injecció amb tap autoprecintable i provist de colze de buidat. Tapa roscada de 150mm. de diàmetre precintable. Palet de plàstic de 4 entrades apilable i encaixablee. Apilable fins 3 altures. Homologat per substàncies perilloses

Preu 420 €uros
Comments


bottom of page